Impressum

Osnovni podaci

Tvrtka Društva je: MALU Automotiv jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu autodijelovima i opremom

Skraćena tvrtka: MALU Automotiv j.d.o.o.

Sjedište / Ulica:   Ante Starčevića 42c
Poštanski broj / Mjesto: 32270 - Županja

OIB: 48408316848

MB: 4235312

Telefon: 032/830-903
Telefaks 032/830-903

Web stranica: svijettuninga.com
E-mail: info@svijettuninga.com

Registracija: Subjekt upisan kod Trgovačkog suda u Osijeku pod reg.uloškom broj Tt-14/2847-5

MBS: 030147691

Temeljni kapital: 10,00 kn uplaćen u cijelosti

Član uprave:  Marijo Ivkić, direktor, koji zastupa Društvo samostalno i neograničeno

Žiro račun: HR9623400091110664603 kod Privredna Banka Zagreb d.d., Zagreb

VAT: HR48408316848